دختری عجیب با 8 دست و پا، 2 معده و 4 کلیه‌

پزشکان هند با موفقیت دختر دو ساله هندی به نام لاکشمی تاتما را که با چهار دست و چهار پا و همچنین اعضای اضافه داخلی- دو معده و چهار کلیه- به دنیا آمده بود، مورد عمل جراحی قرار دادند. یک تیم 30 نفره پزشکی در یک جراحی طولانی مدت 27 ساعته این عمل را انجام دادند. وضعیتی که دختربچه هندی به آن مبتلا بود از لحاظ پزشکی ایسکیوپاگوس ischiopagus نامیده می شود.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش ایران ناز وقتی در زمان رشد جنینی دوقلوها در قسمت ایسکیوم به هم متصل می شوند ، این اصطلاح به کار برده می شود.. قلوی همسان این دختر، در زمان زندگی جنینی به درستی تکامل پیدا نکرده بود و در حالی که اصلا سر نداشت، اندام هایش در وضعیتی بسیار نادر به این دختر متصل شده بود.

از آنجا که هندوها طبق اعتقادات خود رب النوع ثروت را دارای 4 دست می دانند، لاشمی تاتما را با این الهه مقایسه می کردند و بعضی از ساکنان دهکده ای که لاشمی همراه والدینش در آن زندگی می کرد، به همین علت برای این دختربچه احترام زیادی قائل بودند.

منبع :ایران ناز/ انتهای متن/

درج نظر