آيا بار ديگري هم نخواهد بود؟

وزير آموزش و پرورش در شهر تهران ،چه طور مي توانست از بي دستگيره بودن و بدون لوله كشي گاز در كلاس روستاي شين آباد پيرانشهر در آذربايجان غربي با خبر شود؟

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

چه كسي بايد به وزير آموزش و پرورش مي گفت كه مدرسه دخترانه شين آباد پيرانشهر آ ذربايجان غربي ، به دليل قديمي بودن قابليت برخورداري از لوله كشي گاز را ندارد؟

مسئولين سازمان نوسازي مدارس؟

بازرس آموزش و پرورش منطقه كه هر چند وقت يك بار براي براي بررسي وضعيت به مدارس سركشي مي كند و موظف است بر حسب وظيفه و وجدان كاري گزارش صحيح از كمبودها بدهد؟(البته اگر بازرسي در كارباشد!)

مسئولين شركت گازمنطقه وقتي كه به مدرسه دخترانه شين آباد رفتند، آن جا را مناسب گاز كشي ندانستند؟

مدير مدرسه كه بايد با جديت   بهبود امكانات تحصيلي را از  مديران بالادستي در خواست مي كرد؟

به نظر شما وزير آموزش و پرورش كه در ساختماني دريكي از خيابان هاي مركزي شهر تهران كار مي كند چه طور مي توانست از بي دستگيره بودن و بدون لوله كشي گاز در كلاس روستاي شين آباد پيرانشهر در آذربايجان غربي با خبر شود؟

يا هيچ كدام از اين گزينه ها !

وقتي هیچ کس وظيفه خود را درست انجام نمي دهد و جاي نظارت دركل سيستم آموزشي و اداري  خاليست ،كاستي ها براي وزير آموزش و پرورش ما تنها درپي چنين اتفاق دلخراش و ناراحت كننده اي كشف مي شود.

شايد اگر اين كلاس آتش نمي گرفت، هرگز محروميت مدرسه روستاي شين آباد با وجود بهره مند بودن اين روستا از گاز ، به رخ كشيده نمي شد وبراي ملاقات چهره هاي دلخراش دختران معصوم ، پاي وزيرهم به بيمارستان باز نمي شد. چهره هايي كه با صرف هزينه هاي زياد و با  چندين عمل جراحي هم  ديگر زيبايي خود را نمي يابند.

این دومین حادثه آتش سوزی در چندسال اخیر است. اولين حادثه آتش سوزي در مدرسه دخترانه اي در استان فارس آن قدر فجيع و جگرسوز بود كه مسئولان ما از پايين ترين سمت گرفته تا شخص وزير را وادارد تا همواره خود را در مظان اتهام بدانند و از تكرار این طورحوادث  بكاهند.چه طور مي شود كه حتی بعد از اين اتفاق دردناك، جيب  وزارتخانه براي پرداخت هزينه هاي بالاي جراحي پلاستيك دانش آموزان خالي نيست، اما تا قبل از آن گوش همه به توجيه كمبود اعتبار عادت كرده تا به بهانه آن، حداقل امکانات هم برای مدارس مناطق محروم تأمین و تدارک نشود؟

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (3)