زنان و ورزش قهرمانی

در ورزش قهرمانی یک دختر ورزشکار ایرانی با چه کسی باید مسابقه بدهد؟ با یک رقیب قدرتمند ایرانی یا خارجی.

2

  سرویس اجتماعی به دخت/ کشور در کلاف سردر گمی عدم برنامه ریزی مناسب گرفتار می شوند و به جای اینکه با رقبای خارجی به رقابت بپردازند.

درگیر مسائل داخلی و تلاش برای اثبات حقوقشان در ورزش کشور می شوند شاید به نوعی مصداق “خود زنی” در ورزش بانوان به عینه نمود پیدا می کند .

بررسی مسئله حجاب بانوان اگر چه در داخل کشور حل شده است اما گهگاهی کارشکنی های مجامع جهانی رشته های مختلف باعث شده سنگ اندازی هایی در راه موفقیت بانوان با پوشش اسلامی بوجود نیاورند.

نمونه عینی این مسئله ممانعت از برگزاری مسابقه فوتبال بانوان ایران در مقابل اردن در چارچوب رقابتهای مقدماتی المپیک 2012 لندن بود که فیفا مغرضانه با این مسئله برخورد کرد و حق بانوان برای چند هزارمین بار خورده شد  و متأسفانه مراجع ذی صلاح ورزش اقدامات مناسبی را در راستای این مشکل انجام ندادند./انتهای متن/

نمایش نظرات (2)