دختری که رئیس جمهور را ترغیب به ریش گذاشتن کرد

اکثر امریکاییها و حتی غیر امریکاییها شانزدهمین رئیس جمهور امریکا را به خوبی میشناسند و چهره او را به خوبی در ذهن دارند.

0

سرویس خبر به دخت/

اکثر امریکاییها و حتی غیر امریکایی ها شانزدهمین رئیس جمهور امریکا را به خوبی می شناسند و چهره او را به خوبی در ذهن دارند. او یک مرد قد بلند با صورتی کشیده و کتی دراز با ریشی خاص در ذهن همه تداعی می شود. او مدل ریش خاصی داشت که چهره او را از دیگر روسای جمهور این کشور متمایز می كرد.

اخیرا علت وجود این مدل ریش رئیس جمهور منتشر شده است. گفته می شود یک دختر 11 ساله در زمان نامزدی “ابراهام لینکلن” برای ریاست جمهوری نامه ای به او نوشته بود و از او خواسته بود اگر می خواهد رای بیاورد بهتر است این مدل ریش را انتخاب کند چرا که زنان به مردانی که ریش دارند اما سبیل نمی گذارند علاقه بیشتری دارند.

این دختر “گریس بدل” نام دارد و در زمان رای گیری 11 ساله بوده است او در اکتبر سال 1860 این نامه را به “ابراهام لینکلن” نوشت اگرچه در آن زمان زنان حق شرکت در رای گیری را نداشتند، اما به اعتقاد او علاقه آنان به این نوع ریش باعث میشد زنان شوهرانشان را ترغیب کنند تا به او رای دهند.
رئیس جمهور هم به حرف این دختر احترام گذاشت و در رای گیری نیز پیروز شد. گفته می شود او چندی بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور به نیویورک رفت و این دختر را از نزدیک ملاقات کرد.
این د ختر بعدها اعلام کرد که لینکلن بعد از قدم زدن در کنار او به وی گفته بود این مدل ریش را تنها به خاطر او گذاشته است . آن ها بعدها باز هم با هم نامه نگاری داشتند و حتی یک فیلم با همین مضمون ساخته شد
نا گفته نماند این دختر در سال 1936 درگذشت.

منبع : ملت ايران/ انتهای متن/

درج نظر