تنها تصویر از پیکر بی نظیر بوتو

بی نظیر بوتو نخستین زنی بود که در یک کشور اسلامی به نخست وزیری رسید.

0

سرویس خبر به دخت/

 او طی دو دوره نخست وزیر پاکستان بود، اما نهایتا از کشور تبعید شد. بوتو پس از بازگشت به پاکستان پس از یک دوره نسبتا طولانی تبعید در چنین ماهی (دسامبر 2007) ترور شد. پدرش ذوالفقار علی بوتو نیز در سمت نخست وزیر پاکستان بود که از سوی ضیاء الحق برکنار و سپس اعدام شد.مادر او بیگم نصرت بوتو از کردهای ایران بود.

منبع : شفقنا/انتهای متن/

درج نظر