تصویر واقعی زنان دربار عثمانی

پوشش واقعی زنان در دربار عثمانی و تصور خیالی کارگردان و فیلمنامه نویس «حریم سلطان» از دربار عثمانی. تصویر مستند را با لباس طراحی شده برای مجموعه را مقایسه کنید

1

سرویس خبر به دخت/

 

تعامل نيوز/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)