ازدواج كودكی 12 ساله در مالزي باعث بروز موجي از خشم شد

ازدواج يك دختر دوازده ساله موجي از خشم را در مالزي برانگيخت و مردم خواهان ممنوعيت ازدواج كودكان در اين كشور آسيايي شدند كه اكثريت جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند.

0

سرویس خبر به دخت/

رتنا عثمان، مدير اجرايي خواهران فعال در اسلام  گفت: من اصلاً نمي توانم بفهمم چرا در كشوري مانند مالزي اجازه چنين كاري داده شده است.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، رتنا عثمان افزود: ما راجع به يك كشور پيشرفته صحبت مي كنيم و براي من قابل قبول نيست كه در چنين كشوري اين نوع ازدواج سر بگيرد.

نور فريزا دوازده ساله هفته گذشته در منطقه شمالي كداه با فهمي آلياس نوزده ساله ازدواج كرددند. رتنا عثمان در اين باره بيان داشت: نگراني ما از اين است كه يك كودك در حال ازدواج كردن است و والدين نبايد چنين كاري را انجام دهند.

ازدواج كودكان در مالزي امري عادي است و هيچ محدوديت سني براي ازدواج در مالزي وجود ندارد. بر اساس قانون ازدواج مالزي هر مسلماني مي تواند در هر سني با اجازه پدر و مادرش و با كسب اجازه از دادگاه شريعت اسباب ازدواج را فراهم كند.

غیر مسلمانان در مالزی در سن هجده سالگی ازدواج می کنند. این اولین بار نیست که ازدواج کودکان در مالزی باعث ایجاد خشم می شود. دو سال پیش ازدواج یک دختر چهارده ساله مسلمان با معلم 23 ساله مدرسه شان باعث اعتراضات مشابه شد.

سعد مصطفی پدر این عروس دوازده ساله اعتراضات به این ازدواج را رد کرد و گفت ازدواج این دو جوان بهتر از این است که به سمت کارهای ناصحیح بروند.

داماد نیز از این ازدواج دفاع کرد و گفت ازدواج بهتر از این است که کارهایی را انجام دهند که اسلام آن ها را ممنوع کرده است. عروس نیز معتقد است گذاشتن بار مسوولیت بر دوش زنان در این سن کار خوبی است.

ازدواج در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که یک قرارداد حقوقی بین زن و مرد محسوب می شود که باعث رشد جامعه و حفظ اخلاقیات می شود.

در اسلام نمی توان کسی را که مایل به ازدواج نیست به ازدواج کردن مجبور کرد بلکه باید اجازه و رضایت فرد را در ازدواج کسب کرد.

مسلمانان مالایی حدود 60 درصد از جمعیت 28 میلیونی مالزی را تشکیل می دهند.

شفقنا/انتهای متن/

درج نظر