ورزش با حداقل امکانات

در بحث مبارزه با بیماری های روحی و روانی و جسمی ورزش های مناسب از اولویت بالایی برخوردار هستند؛ ورزش هایی که تجهیزات کمتری نیاز دارند و در زندگی آپارتمانی می شود به آن پرداخت. از این پس در نظر داریم این نوع ورزش ها را با همین امکانات محدود برای کسانی که دسترسی به باشگاه ورزشی ندارند و در آپارتمان زندگی می کنند، زیر نظر مربیان کارآزموده آموزش دهیم.

1

سرويس سلامت به دخت/

با توجه به مشغله و درگیری های روزمره انسان امروزی در قرن ماشین ورزش از اهمیت کمتری برخوردار است.

نبود فضای مناسب ورزشی و محدودیت های زمانی و مکانی از دلایل عمده نپرداختن به ورزش است.

 یوگا روشی است برای رهایی از دردهای جسمانی و غم ها و تنش های زندگی . هدف نهایی یوگا حفظ سلامتی و تعادل جسمانی؛ روانی بر اساس یک نگرش عمیق به جهان هستی است.

تفاوت یوگا با ورزش های دیگر

1-تنوع حرکات زیاد است و همگی برحسب اصل آناتومیک و فیزیولوژیکی بدن طراحی گردیده اند، این حرکات با آرامش و ایجاد کشش و مقاومت در ارکان های مختلف بدن انجام می شود.

2-آگاهی بر کار کرد عضلانی و ارتوپدیک در هنگام انجام حرکات مطرح است و وقتی با آرامش و تانی این حرکات را انجام می دهیم این فرصت درک را می یابیم.

3-این حرکات طوری طراحی گردیده که در پایان تمرینات فرد احساس خستگی نمی کند، بلکه احساس شادی خواهد داشت .

4-در یوگا صرفا تعلیم و تربیت و سالم سازی و تناسب جسمانی مطرح نیست بلکه رسیدن به آرامش و تعادل و توازن در بدن و ذهن است و سالم سازی تن و روان مطرح می باشد.

5-انجام حرکات یوگا در هر سنی و تقریبا با هر شرایط بدنی امکان پذیر است .

6-انجام یوگا هیچ وسیله خاصی نمی خواهد و در هر مکان و هر شرایط امکان پذیر است.

امیدواریم در قسمت های آینده دراین سایت با آموزش گام به گام بتوانیم به سلامت روح و جسم شما کمک کنیم و امیدواریم ما را در این راه همراهی کنید.

/انتهاي متن/

نمایش نظرات (1)