مادری شهید در دامن کودکش

حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه، بیش از صد کشته از زنان و کودکان و غیرنظامیان بر جای گذاشته است.

2

سرویس خبر به دخت/

 

جهان نیوز/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)