اقدام عجیب یک زن پس از حکم طلاق همسرش!

زن دلشکسته اي که همسرش از او جدا شده بود با تخريب دادگاهي که حکم طلاق او و همسرش را صادر کرد سعي در نشان دادن اعتراضش به اين حکم داشت.

0

سرویس خبر به دخت/

زن دلشکسته اي که همسرش از او جدا شده بود با تخريب دادگاهي که حکم طلاق او و همسرش را صادر کرد سعي در نشان دادن اعتراضش به اين حکم داشت.
اين زن به دليل تخريب دادگاهي در فلوريدا با نقاشي کردن قلب هاي شکسته و نوشتن درخواست براي بازگشت همسرش روي ديوارهاي دادگاه بازداشت شد.

اين زن 35 ساله چندي پيش در اين دادگاه از همسرش جدا شد و قاضي حکم طلاق را به خواسته همسرش که مدعي بود اين زن از نظر رواني دچار مشکل است صادر کرده بود . همسر او عنوان کرده بود کارهاي اين زن به قدري عجيب است که او ديگر نم يتواند در کنار وي زندگي کند
کارمندان اين ساختمان قضايي وقتي صبح زود براي حضور درمحل کار خود به اين مکان رسيدند مشاهده کردند که تمام ديوارهاي اين ساختمان دولتي 350 ميليون دلاري با رنگ بنفش نقاشي شده است . اين نقاشي ها شامل عکس قلب هاي شکسته و پيام هاي اين خانم به شوهرش براي بازگشت به زندگي بود. او همچنين روي پياده رو و ساختمان هاي مقابل اين دادگاه هم نقاشي کشيده است.
با تماس کارمندان با نيروي پليس و پيگيري اين زن متهم شناخته شده و بازداشت شد، اما پليس اعلام کرده است وي از نظر رواني دچار مشکل است و به همين دليل قرار است او را به يک آسايشگاه رواني منتقل کنند.

 منبع:ملت ایران/انتهای متن/

درج نظر