انتخابات از نگاه دوربين

روز جمعه همه آمده بودند تا از حق خود برای تعیین سرنوشت کشورشان استفاده کنند، دخترهای جوان همراه با مادرهای شان و یا با همسران شان و یا نو عروس ها با تازه دامادها… حق شان این است که بعدها هم با همین شور و نشاط و جدیت پیگیر مطالبات خود از نماینده ها و هم نحوه انجام وظیفه نمایندگی آنها باشند.

2

سرويس خبر به دخت/

election 2

 

election 3

 

election 4

 

 

 

 

 

نمایش نظرات (2)