ایراد از آقایان است!

وقتی حرف از حجاب می شود، معمولا نگاه به سمت خانم هاست. چون حجاب برای خانم هاست. اما واقعیت این است که مردان با موضوع حجاب خیلی ربط دارند: در جامعه، در خیابان، در خانواده و …

2

سرویس اجتماعی به دخت/

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که از بانوان می خواهد پوششی متفاوت از مردان داشته باشند و خود را بیشتر بپوشانند و در واقع خود را محدود نمایند تا محفوظ باشند.به یکی از این آیات اشاره می کنم:

” ای پیامبر به همسران و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را بپوشانند که این کار برای آن است که شناخته شوند تا از تعرض و جسارت آزار نکشند. “

به چند نکته در این آیه اشاره می کنم.

1-   نگاه و آزار مردان: دلیل حجاب و پوشش خانمها محفوظ ماندن است از نگاه و آزار مردان بی تقوا که بر چشم و رفتار خود کنترل ندارند و رعایت حقوق شرع را بر خود لازم نمی دانند. در واقع اگر بخواهم ساده عرض کنم، ایراد از آقایان است که خانمها باید حجاب کنند!

2-   زنان خوب و سالم: خداوند برای شناخت خانم های سالم در اجتماع نشانه ای را انتخاب کرده به نام “حجاب”. چرا؟ چون خود ما با این نشانه آشنایی داریم.زنان سالم و دارای خانواده های اصیل از هر لباس و پوششی در اجتماع استفاده نمی کنند. این موضوع ربطی به مذهبی بودن آنها هم ندارد. شاید با این توضیح جوابی به خانم های خوبی داده باشیم که سؤال می کنند:” چرا در کوچه و خیابان مورد آزار و اذیت مزاحمین قرار می گیریم؟”خوب شاید لباس شما، لباس خانم های خوب و سالم نیست. لباس خود را با شخصیت خود تنظیم کنید.هر لباسی را نپوشید. مردم با لباس ما، در مورد ما قضاوت می کنند.

3-    حجاب بی دلیل : خداوند در این آیه به دلیل حجاب یعنی ضرورت آن در بین نامحرم اشاره فرموده است.پس  دلیلی ندارد خانم ها خود را بی مورد به زحمت انداخته و در جایی که نامحرمی وجود ندارد، محجبه باشند. البته رعایت پوشش عرفی خانم های ایرانی، خود فلسفه زیبا و عقلی دارد.

4-    پدر خانواده: در این آیه خداوند متعال از پیامبر یعنی پدر امت می خواهد این موضوع را اطلاع رسانی کند. یعنی رسیدگی به این موضوع از وظایف پدر خانواده است. که البته اول به مادر خانواده بعد دختران و بعد دیگر زنان مؤمنه تاکید می گردد.

5-    خود محجوب باشیم: چرا خداوند ازخود پیامبرخواسته تا این کار را انجام دهد؟ شاید شاید دلیلش این است که اگر می خواهیم به زن ودختر خود و دیگر زنان در مورد حجاب تذکر دهیم، اول خود ما باید محجوب و بر چشم و رفتار خود مسلط باشیم. اگر اینطور بودیم، می توانیم تذکر بدهیم. اگر نبودیم، شامل آیه دیگر می شویم که می فرماید: چرا چیزی را می گویید که انجام نمی دهید!

6-   خود مراقبتی: در اجتماع همیشه افرادی موجب آزار و اذیت خانم ها هستند. پس  خانم ها  خودشان در رفتارهای اجتماعی باید بیشتر مراقب خود باشند. البته وظیفه حکومت اسلامی هم برخورد با مردان هوس باز و آزار دهنده است.

به این ترتیب معلوم می شود که دلیل حجاب پاکی دل، پاکی جامعه، مصونیت زن و جلوگیری از کامیابی رایگان مرد از نگاه هرزه است. اما بد نیست به این موضوع هم اشاره کنم که که چرا خانم ها با این همه دلایل خوب برای داشتن حجاب،  حجاب ندارند یا کم حجابند؟ و این موضوعی است که البته خود خانمها نیز نسبت به آن اعتراض دارند. چرا که در مورد همسر و پسران خود نگرانند.

ادامه دارد….

از: سخنان دکترشاه محمدپور /انتهای متن/

نمایش نظرات (2)