لایه برداری با پوست چه می کند؟

حتما واژه پیلینگ را زیاد شنیده اید. پیلینگ یا لایه برداری به معنی برداشتن لایه های سطحی پوست است. این عمل با روش های مختلف انجام می شود و برای درمان عوارضی مانند جای جوش، لک پوست، چین و چروک سطحی و هم چنین روشن کردن و جوان سازی پوست انجام می شود.

2

سرویس سلامت به دخت/

 اگر پیلینگ به درستی انجام شود و توصیه های پزشک در مورد قبل و بعد از این اقدام رعایت شود، معمولا نتایج خوبی را در بر دارد.

انواع لایه برداری یا پیلینگ

لایه برداری سه نوع است:

1-شیمیایی

2-مکانیکی

3-لیزر

لایه برداری شیمیایی

در این روش پزشک ترکیبات اسیدی خاصی را تجویز می کند. با مالیدن این داروها بر روی پوست، سوختگی سطحی ایجاد شده و در نتیجه یک لایه از پوست، پوسته پوسته شده، می ریزد و به جای آن پوست سالم می روید. در اکثر اوقات، با رعایت توصیه های پزشک، نتایج رضایت بخشی حاصل می شود.

لایه برداری مکانیکی

این روش به دو صورت انجام می شود:

1-میکرودرم ابریژن

2-درم ابریژن

میکرودرم ابریژن: در این روش به کمک یک دستگاه، پودرهایی که به صورت کریستال درآمده اند، با فشار روی پوست پاشیده می شوند. چون این کریستال ها با فشار و به صورت ضربه به پوست می خورند، بر روی آن خراش ایجاد می کنند. سپس، دستگاه همین کریستال ها را با ایجاد فشار منفی به داخل مخزن دیگری برمی گرداند. خراش در مرحله اول کار و فشار منفی در مرحله دوم کار، هر دو موجب لایه برداری ملایمی در سطح پوست می شوند.

درم ابریژن: این روش کمی تهاجمی است. پوست، توسط دستگاه ساییده، تراشیده و کمی زخمی می شود. با بهبود این زخم، لایه جدید و سالم تری به وجود می آید.

لایه برداری توسط لیزر: در این جا هم دو روش توسط دو دستگاه اعمال می شود

 لیزر :co2 یک ناحیه از پوست را به طورت سرتاسری و در یک جلسه لایه برداری می کند.

 لیزر فرکشنال: هر جلسه قسمتی از پوست را لایه برداری می کند. ترمیم در این روش سریع تر و عوارض هم کمتر از روش دیگر لیزر است.

دکتر شریفه جعفری/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)