فعالیت ۱۵ هزار آرایشگاه زیرزمینی

معاون خانواده مرکز زنان گفت: حدود هزار آرایشگاه زنانه دارای مجوزند و 15 هزار آرایشگاه بدون مجوز و به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند که به منظور کاهش آسیب‌ها درصدد ساماندهی آرایشگاه‌ها هستیم.

0

 سرویس خبر به دخت/

زهرا سجادی درباره ساماندهی آرایشگاه‌های زنانه اظهار داشت: تاکنون جلساتی را با اتحادیه آرایشگران،‌ نیروهای انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، سازمان فنی و حرفه‌ای و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی آرایشگاه‌های زنانه داشته‌ایم.

وی ادامه داد: پس از جلساتی با این گروه‌ها قرار شد تا بسته‌ای را برای آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها آماده کنیم.

معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حدود 1000 آرایشگاه زنانه مجوز دارند، خاطرنشان کرد: این موضوع درحالی است که 15 هزار آرایشگاه بدون مجوز و به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند و تاکنون آسیب‌های زیادی را از بعد جسمی و روحی برای مشتریانشان موجب شده‌اند.

سجادی گفت: طی جلساتی که با شهرداری نیز داشتیم قرار شد تا طرحی را برای مجوز گرفتن آرایشگاه‌ها در نظر گرفته شود تا پروسه مجوز گرفتن کوتاه شود. پس از آن آرایشگاه‌هایی را که مجوز دارند وارد حیطه آموزشی کنیم.

وی ادامه داد: ارائه مواد مخدر به منظور لاغری، تاتو و بسیاری از فعالیت‌های دیگر در آرایشگاه‌ها صورت می‌گیرد که عوارض غیرقابل جبرانی را دارد که به منظور کاهش این آسیب‌ها این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

منبع:فارس/انتهای متن/

درج نظر