كپي رايت!

با نقض كپي رايت چه كارها كه توي اين مملكت نمي شه كرد؟!

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

تا حالا فال حافظ خريدين؟ از اينايي كه به زور اشك و التماس و يقه مو ول كن جون مادرت! به آدم مين دازن؟ ديدين روي پاكتش چي نوشته شده؟«كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر منحصرا متعلق به نويسنده است!»به نظر شما جناب حافظ شيرازي به عنوان نويسنده واقعا دخلي به موضوع دارن؟ اگه دارن، فكر كنيم با اين همه فال فروش و اين همه بچه خيابوني و اين همه فال 200تومني جناب حافظ شيرازي، چه پول و پله اي به هم مي زنن! آخ يادم رفته بود كه جناب حافظ خيلي وقته كه به رحمت خدا رفتن، ظاهرا يكي يه جا داره به اسم حافظ نون مي خوره! با نقض كپي رايت چه كارها كه توي اين مملكت نمي شه كرد؟!

پروین مقدم /انتهای متن/

درج نظر