تظاهرات در حمایت از ملاله یوسف زی

دانش آموزان دختر پاکستانی در تظاهراتی به حمایت از ملاله یوسف زی اعلام کردند که طالبان در اشتباه هستند اگر فکر می کنند می توانند دختران را از رفتن به مدرسه بترسانند.

0

سرویس خبر به دخت/

 در یک تظاهرات سازماندهی شده از سوی فدراسیون ملی دانش آموزان در روز 15 اکتبر در لاهور جمع کثیری از دختران دانش آموز پاکستانی شرکت کردند . در این تظاهرات که به طرفداری از دانش آموز 14 ساله ملاله یوسف زی که در روز 9 اکتبر هدف گلوله طالبان قرار گرفت، برپا شد،  دانش آموزان دختر در سوات و جاهای دیگر کشور قول داده اند که با قوت بیشتر تحصیل شان را دنبال کنند.

دخترانی که شاهد تیراندازی یک مرد مسلح به این فعال 14 ساله حامی تحصیل و دو همکلاسی اش در روز 9 اکتبر در اتوبوس شان در مینگوره بودند، بر خلاف انتظارات ستیزه جویان، امیدها و رویاهای شان برای تحصیل را زمین نمی گذارند.

یکی از دو دختر دیگر زخمی شده، شازیه کلاس دهمی که زخم های گلوله در شانه و گردنش در حال التیام است، گفت: «اثبات روشن شجاعت این است که -وقتی مهاجم چند ثانیه پیش از شروع به تیراندازی، از ما پرسید کدامیک از شما ملاله است؟ هیچ یک از ما جواب نداد.»

وی گفت که این که گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را برعهده گرفته است، معنایی برای ما ندارد.

وی گفت: «ما می دانیم که ستیزه جویان طالبان مخالفشان را اعدام می کنند. ما می دانیم که تنها طالبان می توانند اقدام نامتمدنانه حمله به دختران را انجام دهند.»

قنات، دختر سومی که در این تیراندازی زخمی شد، گفت: «این (حمله) نمی تواند عزم ما را متزلزل سازد و تنها سلاح این است که دختران با تحصیل مجهز شوند و تفنگ ها را با قلم ها شکست دهند. ما به تحصیل ادامه خواهیم داد تا ماموریت ملاله را تکمیل کنیم.»

وی گفت که برای او هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد و افزود که قصد دارد دکتر شود.

انتهای متن/

درج نظر