خدایی که من می شناسم…

قرار شد بخش “نجواها”، حرف ها و دعاها و نجواهای آدمها باشد با خدا و این بار نجوای سید مهدی شجاعی است

5

سرویس ما و زندگی به دخت/

خدا تنها رفیقی است که در هیچ شرایطی رفیقش را تنها نمی گذارد و به  او خیانت نمی کند.

خدا تنها پناهگاهی است که امنیتش هیچ گاه به مخاطره نمی افتد و حفاظ و حصارش خلل نمی پذیرد.

خدا تنها روزنه ی امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود.

خدا تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد و با پای شکسته هم می توان سراغش رفت.

خدا تنها معشوقی است که به عاشقان خود عشق می ورزد…/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)