چند کلید برای یک رابطه همسری خوب

آقایان محترم! بعضی وقت ها کافی است که چند تا نکته کلیدی بدانیم تا کلی مشکلات درروابط با همسرمان حل شود. به این کلیدها دقت کنید.

1

سرویس ما و زندگی به دخت/

عمده نیازهای روحی خانم ها:

1-    محبت

2-    امنیت

3-    تحسین

4-    پذیرش از ناحیه همسر و خانواده

5-    احترام

6-    روابط با دیگران

7-    حس ارزشمند بودن

چگونه به همسرمان ثابت کنیم که او برای ما ارزشمند است؟

1-    خوشحالی او را در اولویت کارهای خود قرار دهیم

2-    به او بگوییم که اززندگی کردن با او خوشحالیم

3-    به او بگوییم که در زندگی به فکر و همراهی و کمکهای به او نیاز داریم

4-    به او بگوییم که او هرگز برای ما عادی و تکراری نشده است.

چرا زنان بیشتر از مردان دچار اختلالات فکری و روانی می شوند؟

1-    اختلالات هورمونی

2-    اختلالات اجتماعی

3-    کمتر برای حفظ اعتماد به نفس تشویق می شوند

4-    انتظار بیش از حد فرزندان و همسر

منبع:پایگاه مطالعات خانواده /انتهای متن/

نمایش نظرات (1)