مصوبات مجلس پشتوانه اصلی برگزاری نمایشگاه مدو لباس در کشور است

مصوبات مجلس پشتوانه اصلی برگزاری نمایشگاه مدو لباس در کشور است.

0

 سرویس خبر به دخت/

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  در امور بانوان  بابیان اینکه نبوغ  و طراحی هنرمندان ؛ بهاری را در عرصه پوشش و پوشاک کشوردر این دوره از نمایشگاه ایجاد کرده است، در نشست خبری نمایشگاه مد مانتو وپوشش سر آبان 91 درباره نمایشگاه  مانتو و پوشش سر آبان 91 نقطه عطفی در ارایه هنر، اصالت و فرهنگ ایرانی است و برگزاری و توجه به آن نشان می دهد که چقدر به عرضه پوشش هاو سلیقه های مردم ارزش قائل است.

وی گفت: امید است نمایشگاه امسال بتواند با ارائه مدل های متفاوت مانند مانتومجلسی، اجتماع، اداری  به بانوان و دختران در نقاط مختلف کشور با ارایه الگوی مناسب شان و کرامت انسانی؛ اسلامی، ایرانی را حفظ کند.

وی افزود: نبوغ  و طراحی هنرمندان ؛ بهاری را در عرصه پوشش و پوشاک کشور ایجاد کرده که می توان امید داشت به سیر تکاملی در  این عرصه برسیم.

وی گفت: اصحاب رسانه آیینه انعکاس فعالیت های هنرمندان و طراحان است و جا دارد همه دست اندرکاران به ویژه رسانه در زمینه فرهنگ سازی قوانین کارگروه مدو لباس که در مجلس شورای اسلامی وارد صحنه شوند .

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و مطرح کردن سبک پوشش از سوی ایشان برای تغییر زندگی گفت: سفر رهبر به خراسان شمالی، و مطرح کردن سبک زندگی از سوی ایشان باعث شد تا آسیب هایی که در زمینه فرهنگ و به ویژه پوشش کشور را هدف قرار داده در کارگروه مدو لباس جدی دنبال شود و بیشتر به طراحی و مد برای جوانان توجه شود؛ دنبال کردن برنامه های بنیاد در آینده، نقطه عطفی در تولید ملی و رونق صنعت پوشاک و بی نیاز شدن کشور به واردات پارچه و مد است.

شریعتی تصریح کرد: از آنجا که معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد با جدیت برنامه ریزی  می کند و پیش بینی می شود، برنامه های آینده در زمینه پوشش ، تحول جدی در عرصه پوشش ، سبک زندگی، لباس و پوشش ساماندهی صورت بگیرد.

/انتهای متن/

درج نظر