خدمات به دخت در نمایشگاه از تبلیغات پیشی گرفت

روز چهارشنبه به دخت به جز پذیرایی از بازدیدکنندگان و شخصیت های مختلف که به این غرفه سر زدند، خدمات مشاوره ای و کارگاهی خود را درسطح چشمگیری عرضه کرد.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

روز چهارشنبه غرفه به دخت مورد بازدید گروه های مختلف بازدیدکنندگان قرار گرفت. اصحاب رسانه مثل دست اندرکاران سایت برهان، روزنامه های عصر ایران، ایران ونیز کارشناسان مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند دکتر ابهری، خانم همیز و نیز دکتر الهیان نماینده مجلس هشتم از غرفه باه دخت بازدید کردند.

غرفه به دخت مانند روزهای قبل در این روز ارائه کننده خدمات مشاوره ای روان شناسی و حقوقی توسط خانم نقدی و آقایان هوشمند و دهدشتی بود که با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شد.

در این روز دومین کارگاه آموزشی به دخت با عنوان”تفاوت های مغزی زن و مرد” توسط دکتر شاه محمدپور رئیس مرکز مطالعات خانواده  در محل نمایشگاه برگزار شد که مورد استقبال خوبی واقع شد. مسئولین نمایشگاه این استقبال را نسبت به موارد مشابه بی نظیر توصیف کردند.

روز دوشنبه هم کارگاه “ارتباط والدین با نوجوانان” با شرکت جمعی از بازدیدکنندگان در محل نمایشگاه برپا شده بود.

درج نظر