باری اضافه بر دوش مدارس ابتدایی

در بیشتر کشورها معمول است اگر بخواهند قانونی را برای جامعه به اجرا در آورند ،اول آن قانون را در بعضی مناطق کشور به صورت آزمایشی اجرا می کنند و پس از بررسی هاورفع نواقص و مشورت های که توسط متخصصان انجام می شود،آن برنامه پس از طی مراحل قانونی در کشوربه اجرا در می آید…

0

سرویس اجتماعی به دخت/

متاسفانه شاهدیم در کشور ما بعضی قوانین به صورت خلق الساعه تدوین می شوند و بدون کار کارشناسی ، به دنبال تصمیم مسئول مربوطه به صورت قانون اجرامی شود!

در امور آموزشی و فرهنگی هم مثل خیلی زمینه های دیگر متأسفانه  تصمیم گیری های عجولانه کم نیست.

 امسال اولین سالی است که سیستم آموزشی به صورت شش سال ابتدایی و شش سال متوسطه اجرا می شود. یک ماه و چند روزی است که از سال جدید تحصیلی می گذرد، آیا وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح عجولانه خود خبر دارد؟ در این یک ماه، دبستان ها با محیط های آموزشی تنگ و کم، چگونه از عهده کلاس ششمی ها که در واقع تحمیل بر دبستان هستند، بر آمده اند؟ نظامت دبستان ها چه دخترانه و به خصوص پسرانه با تعداد بیشتر دانش آموزان چگونه کار کرده اند؟ وارد جزئیات بیشتر نمی شویم که هیکل های درشت دانش آموزان ششمی در کنار دانش آموزان اول و دوم ابتدایی چه تضاد های رفتاری را ایجاد می کند. کمتر مدرسه ای حتی در شهر های بزرگ از نظر محیط های آموزشی مطابق با استاندارد های جهانی هستند، حال با تعداد بیشتر دانش آموزان چه باید بکنند؟

م-کاظم زاده/انتهای متن/

درج نظر