ترویج سبک زندگی ایرانی_اسلامی، محور برنامه های بسیج زنان در سال۹۹

رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: مهم ترین اولویت سیاست گذاری های ما ترویج سبک زندگی ایرانی_ اسلامی از طریق آموزش و اقدامات فرهنگی است.

0

مینا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره محورهای اصلی برنامه‌های بسیج زنان در سال ۹۹، گفت: در سال جاری مهم‌ترین اولویت سیاست گذاری‌های ما ترویج سبک زندگی ایرانی_اسلامی است و تمام فعالیت‌های خود را با این محور تنظیم کرده‌ایم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور افزود: در همین راستا نیز اقدامات دیگری در حوزه خانواده با هدف افزایش ازدواج آسان، کاهش طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های خانوادگی، افزایش جمعیت و ترویج عفاف و حجاب انجام خواهد شد.

وی با تشریح اقدامات لازم برای رسیدن به این اهداف عنوان کرد: تمامی این محورها در قالب اقدامات فرهنگی، تبلیغات، تولید محتوا در فضای مجازی، برگزاری اردوهای جهادی، آموزش‌های حضوری در پایگاه‌های بسیج، آموزش و مشاوره چهره به چهره با افراد و همکاری با نهادهای مرتبط انجام می‌شود.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور بیان کرد: این موارد به پایگاه‌های بسیج زنان در سراسر کشور ابلاغ شده و هر شهر و استان بنابر نیاز منطقه خود در این زمینه فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک استان آمار ازدواج پایین باشد و در آن منطقه بر روی این موضوع اقدامات تخصصی‌تری انجام می‌شود و شاید در استان دیگری دغدغه اصلی فرزند آوری و افزایش جمعیت باشد که در آن منطقه بر روی این مورد تمرکز می‌شود.

بیابانی با بیان اینکه وظیفه بسیج زنان سیاست گذاری در این حوزه‌ها است، تصریح کرد: عملکرد اجرایی بر عهده پایگاه‌های بسیج سراسر کشور است و ما تنها سیاست‌های اصلی را ابلاغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کنیم. به طور متناوب نیز گزارش عملکرد پایگاه‌ها رو دریافت و میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها بررسی می‌کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تحقق شعار «جهش تولید»، خاطرنشان کرد: به منظور تحقق این شعار و ترویج کسب و کارهای بانوان نیز در شهرهای مختلف دوره‌های آموزشی مهارت کسب و کار، آموزش مهارت اشتغال‌های سنتی و خانگی برای بانوان در پایگاه‌های بسیج برگزار می‌شود تا شاهد افزایش مشاغل بومی بانوان باشیم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره بر مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید، تصریح کرد: این مصوبه در مقابله کامل با سیاست‌های جمعیتی قرار دارد و به عنوان یک مشوق فرزند آوری محسوب می‌شد، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با این مصوبه مقابله کنند تا شاهد افزایش بحران جمعیت در کشور نباشیم

درج نظر