اجراي سند ٢٠٣٠، فرصت ها و تهديدها

نشست بررسی فرصت ها و تهديدهای اجرای سند ٢٠٣٠ و تبيين مفاد آن، روز شنبه هفتم بهمن ماه برگزار مي شود. اين نشست ساعت ١٤ با حضور خانم روح افزا در تهران، خيابان حافظ، بالاتر از حسن آباد، خيابان جامی، حسينيه جامی (پلاك ٢٤) برگزار می گردد.

مرقدش خاستگاه علم و انقلاب گشت

حضرت معصومه (س) در سفرتاریخ ساز خود به سوی ایران برای پیوستن به برادر بزرگوارش، اگر مجال رسیدن به طوس نیافت و در شهر قم رحل اقامت افکند و رحلت فرمود،اما بانی بنای عظیم حوزه علوم دینی و پس از آن انقلاب اسلامی در این خطه گشت که دنیای اسلام و…