“به دخت” در نمایشگاه مطبوعات پذیرای قدوم شماست

سایت “به دخت” در غرفه خود در راهرو 21 شبستان مصلی پذیرای بازدیدکنندگان نمایشگاه نوزدهم مطبوعات است

1

سرویس خبر به دخت/

سایت “به دخت” امسال برای اولین بار در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به صورت فعال شرکت کرده است.

 

 

 

 

 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)