جلوی متلک ها ایستاد تا دخترش درس بخواند

مادرانِ مردان و زنان بزرگ در تاریخ ایران زمین، مسلما سهمی بسیار مهم و تاثیرگذار در تربیت آنها داشته اند؛ تاثیری که جریان اعتلای دین، فرهنگ، ادب و علم را شکل داده است. داشتن ایمان، پاکی، علم دوستی و هنرمندی از خصوصیات بارز چنین مادرانی است. مادر بانو امین اصفهانی یکی از آنهاست.

0

سرویس فرهنگی به دخت

مادر «سیده نصرت بیگم» -که بعدها به بانو امین اصفهانی شناخته شد- زنی مؤمن و دانا بود. خداوند بعد از سه پسر این دختر را به او و همسرش-حاج محمدعلی امین التجار- عطا کرده بود. وقتی سیده نصرت بیگم چهار ساله شد، مادر همچون بقیه پسرانش، او را به مکتب خانه فرستاد. در حالی که آن موقع خیلی مرسوم نبود که خانواده ها روی با سواد شدن دخترهای شان تأکید داشته باشند. چند سال بعد که مادر دید دخترش استعداد و علاقه عجیبی برای علم آموزی دارد، جلوی بسیاری از متلک ها و زخم زبان های دوست و فامیل و آشنا ایستاد و از ادامه درس خواندن دخترش حمایت کرد، تا جایی که بانو امین تا قبل از ازدواجش در 15 سالگی، با حمایت مادرشان توانسته بودند دروس مقدمات حوزه را پشت سربگذارند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر حوزه بشوند[1][1] -برگرفته از کتاب «افلاکیان خاک نشین»، موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس و کتاب «اولین زنان»، عذرا دژم، نشر علم

انوشه میرمرعشی/انتهای متن/

درج نظر