ماجرای پدر یهودی و دو دختر مسلمانش

فیلم این برنامه تلویزیونی، پس از پخش بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت و در مدت زمان بسیار کوتاهی تعداد بسیار زیادی بیننده کسب کرد.

1

 سرویس خبر به دخت/

 آیا واجب است که دختران مسلمان برای یاد گرفتن ریاضی و علوم و دیگر درس ها، حجاب خود را از سر در آورند؟! بنده مخالف آن هستم که دو دخترم بخاطر اینکه حجاب بر سر می کنند، مجبور شوند در مدارس خصوصی ثبت نام کنند.

 فیلم این برنامه تلویزیونی، پس از پخش بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت و در مدت زمان بسیار کوتاهی تعداد بسیار زیادی بیننده کسب کرد.

یک شبکه تلویزیونی فرانسوی، در برنامه هفتگی خود یک مرد یهودی را به همراه دو دختر مسلمانش دعوت کرد تا در مورد نحوه زندگیشان صحبت کنند.

 پدر یهودی این دو دختر، در اقدامی بی سابقه و قابل توجه در این برنامه به شدت از حجاب دو دختر مسلمانش دفاع کرد.

  این مرد یهودی گفت: بنده موافق حجاب نیستم اما با توجه به اینکه دو دخترم به آن اعتقاد دارند، من به اعتقادات  آن ها احترام می گذارم، بر خلاف نظام آموزشی فرانسه که به حجاب احترام نمی گذارد و مخالف استفاده از آن در مدارس است.

  این پدر یهودی در ادامه افزود: آیا واجب است که دختران مسلمان برای یاد گرفتن ریاضی و علوم و دیگر درس ها، حجاب خود را از سر در آورند؟! بنده مخالف آن هستم که دو دخترم بخاطر اینکه حجاب بر سر می کنند، مجبور شوند در مدارس خصوصی ثبت نام کنند. حضور در مدارس دولتی حق همه مردم فرانسه است.

 گفتنی است این دو دختر مسلمان به دلیل استفاده از حجاب، چندی پیش از مدرسه اخراج شدند. مدرسه این دو را اخراج کرد تا دیگر دختران مسلمان هم به حجاب روی نیاورند.

منبع: عفاف نامه/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)