عرفه، روز دعاهای مستجاب

همه ما همیشه دنبال راهی می گردیم که دعای مان مستجاب شود.حالا وقتش رسیده است: روز عرفه، روز دعاهای مستجاب است.

0

سرویس فرهنگی به دخت/

ثانیه های بندگی در راه است . همان روز که حسین با همه کسش راهی صحرای توبه و بندگی شد و با نجواهایش عشق را نیز زمین گیر کرد.

تو نیز راهی شو . عرفات برای شنیدن صدای گریه ها و التماس هایت بی تاب است .

برای دیدن اشک هایت بی قرار است .

شن های صحرا ، چشم به راه قدم های استوار و گاهی خسته توست .

خدایا خودت شاهدی بر من . بر چشمهای خیس و دل شکسته ام .

تو خود شاهدی، آسمانت خمیدگی شانه هایم را به چشم دیده، ستاره هایت صدای شکستن دلم را شنیده اند . همه شاهدند که به تو پناه آورده ام .

تو را خواندم ، ای مجیر ، ای پناه. درماندگیم را بنگر و بر خطایم پرده بخشایش بیفکن .

….. در روایت امده است  :

در شب عرفه ، تمامی دعاهای خیری که از خداوند خواسته می شود، مستجاب می گردد و کسی که شب عرفه را شب زنده داری کرده و ان را با عبادت به صبح برساند، پاداش 170 سال عبادت  را می برد  .

شب عرفه، شب راز و نیاز با خداست و خدا توبه کسی را که در این شب توبه کند، می پذیرد. (رجوع به مفاتیح )

یکی دیگر از اعمال شب عرفه زیارت امام حسین (ع) است.

و بالاخره روز عرفه ؛ آنقدر دعا در روز عرفه اهمیت دارد که اگر کسی در این روز روزه بگیرد ، و روزه او را  از خواندن دعا ناتوان سازد ، روزه نگیرد ، در حالی که روزه روز عرفه کفاره 90 سال است .

(المراقبات . میرزا جواد اقای ملکی تبریزی )

 /انتهای متن/

درج نظر