ملي كارت شارژ مي‌كنيم!

زندگی در شهر شلوغی مثل تهران آدمها را گیج می کنه، با این همه چیزهای تازه ای که هر روز پیدا می شه و و بعضی ها به سختی یادش می گیرن. مثلا هر کدوم ما چند تا کارت تو کیفمون داریم؟

0

سرویس اجتماعی به دخت/ 

كارتش رو از توي كيفش در آورد و با 3هزارتومن گذاشت جلوي خانوم و گفت: لطفا اينو برام شارژ كنين!خانومه همونطور كه مشغول كارش بود، يه نگاهي به كارت كرد و به كارش ادامه داد، اين دوست ما هم با تعجب نگاش كرد و گفت:ببخشيد! من عجله دارم. متصدي فروش بليط برگشت و گفت: ما اينجا عابر بانك شارژ نمي‌كنيم!تازه فهميدم، دوست من مي‌خواست بليط مترو شارژ كنه، ملي كارتشو داده بود.حكايت اون بابايي شده بود كه پشت 5هزار تومني رو پشت نويسي مي‌كرد و مي‌برد بانك!آي ملت! ملي كارت رو توي مترو شارژ نمي‌كنن، توي بانك شارژ مي‌كنن!

پروین مقدم/انتهای متن/

درج نظر