همراه با هم

وقتی می گوییم”مذهب”، چه چیزی یادتان می آید؟ چه انتظاری دارید؟ و چه انتقادی؟ این بخش سایت به دخت دنبال طرح همین حرف هاست .

1

سرويس ما و زندگي به دخت/

ممکن است با شنیدن “مذهب”، به یاد رابطه قشنگ و لطیف آدم ها با خدا بیفتید.  این رابطه هم خیلی ساده است؛ چون تقریبا هر کسی تجربه اش کرده است. گاهی هم این رابطه خیلی پیچیده است، به پیچیدگی وجود انسان.

ممکن است به یاد تعلیمات مذهبی بیفتید، همان چیزی که خیلی آدم ها و نه  الزاما همه آدم ها، با آن زندگی می کنند و به آن پابندند.

ممکن است یاد انسان های بزرگی بیفتید که برای همه شناخته شده اند و برای همه آدم ها، حتی اگر مذهبی نباشند، قابل توجه و احترامند، چون بزرگواری و ارزش های انسانی خیلی اوج گرفته اند و مثل یک اسطوره، قهرمان و یا الگو شده اند.

و یا به یاد چیزهای دیگری که به محیط و اطراف شما مربوط است و از  آن خوشتان می آید و یا نمی آید.

در بخش مذهب سایت به دخت از همه اینها می توان سراغی گرفت.

نجواها: رابطه ما با خدا  یه شکل دعا و مناجات و … که در این قسمت ما از بزرگان می گوییم و شما از خودتان و نجوا های تان.

احکام، اخلاق  وتعالیم دینی: دستورات و احکام  دینی

زنان آسمانی:نگاهی به شخصیت زنان بزرگ اسمانی

پرسش و پاسخ:  جواب به سوالات شما در زمینه های مختلف مذهبی

همراهی شما در این بخش سایت به دخت، به غنی شدن، پویا شدن و جذاب شدن آن کمک می کند. /انتهاي متن/

نمایش نظرات (1)