مشاركت زنان مسلمان فیلیپینی در دوی حجاب با درک مفاهیم مذهبی

در آستانه امضای یک توافقنامه صلح میان دولت فیلیپین و مسلمان مورو، امروز، یكشنبه، مسلمانان با حجاب برنامه دویی را برگزار كردند كه هدف آن پرورش و رشد درک مفاهیم مذهبی بود.

0

سرویس خبر به دخت/

برنامه دوی حجاب برای درک مفاهیم مذهبی توسط شبكه حرفه ای جوانان مورو برنامه ریزی شده بود و در حمایت از توافقنامه حكومت و مسلمانان فیلیپین برگزار شد.

رییس كمیته «شبكه حرفه ای جوانان مورو» خانم امیره گوتوک گفت: ما بسیار خوشحال هستیم و آماده همكاری برای ترویج صلح و درک مفاهیم مذهبی هستیم.

وی همچنین افزود: ما معتقدیم زمان صلح همین الان است.

گوتوک بر اهمیت احترام به عقاید مذهبی در تلاش های پیشبرد صلح و پایان دادن به شورش های جدایی طلبانه در میندانایو (دومین جزیره بزرگ فیلیپین) تاكید كرد.

وی گفت: بدون درک و فهم مذهبی، ما قادر به صلح نخواهیم بود. راه رسیدن به صلح مخصوصا برای بخش اقلیت ما مسلمانان كه متعلق به كشوری تحت سلطه دین مسیح هستیم، درک و فهم مذهبی از دین اسلام است. اگر چه ما منطقه مسلمان نشین «بانگ سامورو» را داریم ،اما همچنان بخشی از ملت فیلیپین محسوب می شویم.

بر اساس گزارش خبرگزاری «سوال روزانه» از فیلیپین، گوتوک در ادامه صحبت هایش عنوان كرد: با اجرای دوی حجاب برای صلح، ما تاریخی را ساختیم كه هم حمایت از پوشش حجاب را در بر می گیرد كه بخشی از عقاید اسلام محسوب می شود و هم حمایت از صلح و توانمندسازی برادران و خواهران ما در جنوب كشور است. ما برای صلح از نسلی به نسل دیگر جنگیده ایم و در این زمینه پیشرفت خواهیم داشت. این برنامه دو بهترین موقعیت ما بود تا پیام خود را به عنوان یک ملتی با مردمان مختلف برای ایجاد وحدت و همكاری با یكدیگر بفرستیم.

در طول اجرای این مراسم، زنان مسلمان روسری صورتی یا لباس پوشیده صورتی بر تن داشتند كه نماد كمپین زنان مسلمان برای ارتقای احترام به حجاب سنتی زنان مسلمان و باورهای مذهبی آنها بود.

منبع:شفقنا/انتهای متن/

درج نظر