باید مرد شویم

حرف های پسرانه و مردانه بخشی است که برای مخاطب مذکر سایت در نظر گرفته ایم. چون ما دخترها و زنها در همه جا از گروه کوچک و صمیمی خانواده تا هرجای دیگر که به شغل و تحصیل و … ما مربوط می شود، به شکل های مختلف با پسرها و مردها سروکار داریم. اما آیا می دانیم که آنها چه نگاهی به ما و شخصیت و رفتار ما دارند؟ ما را چگونه می بینند؟ اگر دنبال شناختن خودمان و بهبود و اصلاح بعضی عادت ها و رفتارهای مان هستیم، بهتر نیست که فکر و نظر آنها را نسبت به خودمان بدانیم ؟

14

سرويس فرهنگي به دخت/

مامان در تربیت من و برادرم خیلی حساسیت نشان می دهد، خیلی مراقب است که بقول خودش مردهای بی عار و درد بار نیاییم. به همین علت هم ما دو برادر در خانه داری از دختر های فامیل سر هستیم. هر دو خوب غذا می پزیم، جارو و گرد گیری می کنیم. از حق نگذریم حامد بسیار بهتر از من شیشه ها را تمیز می کن.

حق شناس و مسئولیت پذیرهم هستیم. یعنی مامان خواسته که به حق و حقوق همه آدمها مخصوصا  زنها توجه داشته باشیم. او همیشه گله دارد که زنها از نظر خیلی مردها چندان مورد احترام نیستند و حقوق شان رعایت نمی شود.همه این ها را گفتم و سرتان را درد آوردم تا بگویم مامان با همه این انرژی که گذاشته، هنوز نگران آینده هم جنس های خودش است که به قول او قرار است دو نفرشان گرفتار ما دو برادر بشوند. اما پدرم جور دیگری نگران آینده ماست و به مادر غر می زند که چطور دخترانی را برای این بره های بیچاره  پیدا خواهی کرد؟ بدتر از همه اظهار نظر مادر بزرگ، خاله، عمه، دختر خاله ها و بقیه دختراست که تا می توانند ما را مسخره می کنند. دیروز دختر خاله سهیلا یواشکی به ما دوتا گفت: به من ارتباطی نداره ها، اما زن ها مردهای با جنم را دوست دارند، کسی که با نظرات شان مخالف باشه، بگو و مگو کنه و راحت زیر بارحرف های شان نره. به اصطلاح دختر خاله 20 ساله مان  که  داشت چشم ما پسرهای 17 را به روی واقعیت باز می کرد،  زن ها ما  مردای اینجوری را بدجوری مچاله می کنند!

این بود که من و حامد دیشب بعد ازکلی صحبت، تصمیم گرفتیم که مرد شویم، چه مامان بخواهد یا نخواهد!

آخر سر هم حامد از من پرسید: به نظر تو غیر از مامان ما،  بقیه  دخترا و زنا ازمردای خیلی ملایم و مؤدب خوششون می آد؟!

و البته من چیزی نداشتم بگم . چون این سؤال خودمم بود. /انتهاي متن/

نمایش نظرات (14)