شهادت و اسارت؛ بهای مطالبات زنان بحرينی

در انقلاب‌های كشورهای عربی كه ضد ظلم و طغيان، استبداد و ديكتاتوری حاكميت‌ها صورت گرفت، حضور زنان در انقلاب بحرين بسيار قوی، تأثيرگذار و پررنگ ‌تر بوده است و به همين خاطر عجيب نيست كه زنان در بحرين بهای سنگين ‌تری نسبت به زنان ساير كشورهای عربی كه در ‌‌آن‌ها انقلاب صورت گرفت، پرداخت كنند كه ريخته‌ شدن خون آنان و توهين به كرامت، هويت و تعدی به روح و جسم آنان از جمله اين بهای سنگين بوده است.

0

سرویس خبر به دخت/

زن در بحرين نماد بيداری و آگاهی زن عرب و الگويی از پختگی فكری و فرهنگی و پايبندی به رسالت و اعتقاد است و اين قشر در تمامی عرصه‌های عمل و ابتكار، حضور فعالی داشته و اگر زنان بحرين در حاكميتی غير از حاكميت فاسد كنونی كه كينه، ظلم و نفرت آن را فرا گرفته است، زندگی می‌كردند،  نبوغ و انديشه خود را بيش از آن‌چه امروز هست ابراز می‌ كردند.

براساس آمارهايی كه سازمان‌ های بين ‌المللی، منطقه‌‌ ای و محلی  فعال در عرصه حقوق بشر منتشر می‌كنند، زنان در بحرين به ويژه پيروان مذهب تشيع هدف اصلی گلوله‌های رژيم آل‌‌خليفه است و كينه دژخيمان بحرينی سبب شده است كه زنان را قربانی تمامی شكنجه‌ها و ظلم و ستم‌های خود كنند تا اين قشر آگاه‌ را از پايداری و استقامت بازدارد و مانع از حضور آنان در كنار آزادگان بحرينی در انتفاضه ملی اين كشور شوند.

اما بايد بگوييم كه زنان بحرينی با الگوگرفتن از انقلاب حسينی و حضرت زينب(سلام الله عليها) از هيچ كوششی برای كمك به انقلابيون بحرينی و تقديم خون فرزاندن دلبند خود در اين راه و حضور در عرصه كوتاهی نكرده‌ ا‌ند كه نتيجه آن شهادت، بازداشت و توهين و تهديد آنان از سوی مزدوران آل‌ خليفه بوده است.

تظاهرات و تجمعات  مسالمت‌آميز زنان در بحرين از همان ابتدا با سركوب شديد نيروهای رژيم آل‌خليفه مواجه شد، به طوری كه دژخيمان آل‌ خليفه با پشتبانی نيروهای آل ‌سعود بسياری از زنان فعال سياسی، اجتماعی و زنان پزشك، معلم و دانشجويان دختر اين كشور را كه در تظاهرات‌های مردمی مشاركت می‌كردند، بازداشت كردند.

متأسفانه در جريان انقلاب مردمی بحرين كه از 14 فوريه 2011 آغاز شده و همچنان ادامه دارد، زنان در معرض بدرفتاری، شكنجه و سوء استفاده جسمی و روحی از سوی دژخيمان آل‌ خليفه قرار گرفته‌اند كه در برخی حالات منجر به قتل آنان شده و در برخی موارد منجر به جدايی آنان از كار و تحصيل شده است.

اين اقدامات وحشيانه نيروهای آل ‌خليفه نشان می‌دهد كه رژيم حاكم بحرين تلاش می‌كند از طريق بازداشت، آن‌ها را وادار كند كه از خواسته‌ ها و مطالبات مشروع  و عادلانه خود كوتاه بيايند.

از آغاز انقلاب 14 فوريه بحرين در سال 2011، زن به عنوان يك نيروی فعال و تأثيرگذار در اعتراضات مردمی حضوری فعال در عرصه داشته است تا جايی كه زنان در صفوف گسترده ‌ای و بی‌ توجه به تهديدات آل‌ خليفه و پابه پای مردان در تظاهرات‌های مردمی شركت می ‌كنند و از طريق برگزاری تجمعات اعتراض ‌آميز بر تحقق مطالبات و خواسته‌ های حقوقی و سياسی خود از طريق شعار، سخنرانی، و سرودن قصائد شعری تأكيد می ‌كنند.

زنان انقلابی بحرين همچنين با تشكيل سازمان‌ هايی مردم ‌نهاد در كمك‌ رسانی به مجروحان و آسيب ‌ديدگان انقلاب 14 فوريه و مستند سازی جنايات و افشای اقدامات وحشيانه رژيم آل ‌خليفه از طريق گفتگو با رسانه های مختلف نقش فعالی داشته ‌اند و همين حضور گسترده زنان در صحنه سران رژيم آل خليفه را بر آن داشت كه اقدام به سركوب تجمعات زنان و بازداشت آنان كند به طوری كه در اقدامی بی سابقه آل ‌خليفه شمار زيادی از زنان بحرينی را بازداشت كرد و هم اكنون هزاران زن بحرينی در شرايط روانی بدی در نتيجه تهدايدات و ترساندن‌ها و خطر بازداشت به سر می‌برند.

امروز در حالی زنان  بحرين در كشوری اسلامی مورد تهديد، بازداشت و حتی به شهادت می‌ رسند که ادعای‌ اسلامی‌ بودن و پايبند به تعاليم و آموزه‌های اسلامی دارد اين در حالی است كه مولی متقيان امام علی(ع) در يكی از مشهورترين خطبه‌ های خود درباره ربودن خلخال از پای زن يهودی در دوران خلافت ايشان می‌فرمايد: «اگر مسلمانی از اين غم بميرد بر او عيبی نيست». اما در كشور بحرين نقض حقوق و كرامت زنان امروز به يك مساله عادی تبديل شده است.

منبع:شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر