هوگ به بانوی اول امریکا اعتراض کرد

خبر ویژه: به دنبال حادثه تیر اندازی پارک لند فلوریدا لارن هوگ چهارده ساله نجات یافته از این حادثه روز جمعه به سرزنش بانوی اول آمریکا، ملانیا ترامپ پرداخت پس از اینکه دونالد ترامپِ پسر توییت های مربوط به تایید نظریه های توطئه را در مورد دانش آموزان لایک کرد.

0

لارن هوگ 14 ساله نجات یافته حادثه تیر اندازی هفته گذشته در مدرسه پارک لند فلوریداست اما او که چهار نفر از دوستانش را در این حادثه از دست داده است،‌ روز جمعه  به سرزنش بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ پرداخت پس از اینکه دونالد ترامپ پسر توئیت های مربوط تایید نظریه های توطئه را در مورد دانش آموزان لایک کرده بود.

برادر بزرگتر لارن هوگ، دیوید هوگ 17 ساله مورد هدف و مقصد چنین توئیت های لایک شده از جانب دونالد ترامپ پسر در اوایل این هفته  بوده است.

این نظریه ها به متهم کردن دیوید هوگ پرداخت که اظهارات صریح و محکمی  درمورد انتقاد به  مواضع دو حزب حاکم در مورد استفاده از اسلحه گرم و رواج خشونت داشته است.

با وجود اینکه پدر هوگ مامور سابق اف بی آی مامور حفاظت از خانواده ترامپ بوده است، هوگ  در اظهارنظرهایش خطاب به ملانیا ترامپ  گفته بود:

 شما وعده داده بودید که به عنوان بانوی اول آمریکا  استفاده از اسلحه گرم را متوقف کنید. پس آیا فکر نمی کنید زمان آن فرا رسیده است که اقدامات هوشمندانه ای برای توقف خشونت که حتی در فضای مجازی هم راه یافته،‌ انجام دهید؟

/انتهای متن/

درج نظر