آب و آیینه بیاورید، نقل بپاشید

راستی یک سؤال ، تو زنی برتر از فاطمه(س) می شناسی ، یا مردی بهتر از علی (ع)؟ حالا فکر کن از امشب این برترین و بهترین، سایه به سایه هم نه، شانه به شانه هم، کنار هم و برای هم زندگی می کنند؛ زندگی که نه ؛ عاشقی می کنند…

1

سرویس فرهنگی به دخت/

این روزها ، خوب که به آسمان نگاه کنی ؛ درخشش اذین بندی ستاره ها ، و تابندگی پرشور خورشید و ماه را به طرز شگفت انگیزی خواهی دید و صدای هلهله فرشتگان  را ، مطمئنم که خواهی شنید.

زمین هم این روزها مثل همیشه نیست ؛ شور یک اتفاق شیرین  او را هم بی تاب کرده است .گوش هایت را به زمین بسپار شاید تو را ببرد به آن روز و آن لحظه و آن دم.البته همه اینها به شرط آن است که  اهل دل باشی ؛ اهل عشق باشی و عاشقی و اهل ایمان.

راستی یک سؤال ، تو زنی برتر از فاطمه(س) می شناسی ، یا مردی بهتر از علی (ع)؟ حالا فکر کن از امشب این برترین و بهترین ،سایه به سایه هم نه ؛شانه به شانه هم ؛ کنار هم و برای هم  زندگی  می کنند .

زندگی که نه ؛ عاشقی می کنند و چه کسی بهتر از این دو  که راه و رسم عاشقی می دانند .؟

چه کسی بهتر از مادر پدر ، محبت می داند.؟

چه کسی بیشتر از مولود کعبه مهربانی دارد؟و چه پیوندی از این مبارک تر ؟

پیوندی که حاصلش ستارگانی اند همچون حسن(ع) و حسین (ع) و زینب (س).

می بینی که دردانه های خدا همه جمعند در این محفل ….

آب و آیینه بیاورید ، نقل بپاشید ، هلهله کنید ، و درود بفرستید بر دردانه های این محفل، بر محمد(ص)و ال محمد(ص) که خداوند امشب به خاطر علی (ع) و فاطمه (س) آسمان ها و زمین را نه ، همه کائنات و همه عالم را آذین بسته است .

همیشه خدا کنار همند ،فقط تدر میدان دید هم دور می زنند ، جایی که عطر همدیگر را احساس نکنند ، دورترین جای دنیاست .

از بسم الله خلقت چشم در چشم همند بدون اینکه پلک بزنند ، نگاهها قطع نمی شود .چون خدا مراقب آن نگاه است ، اساسنامه چرخیدنش دست خود خداست .

از کنار هم ساده نمی گذرند، این دو نفر مهربانی شان برای همدیگر است، اراستگی شان هم همینطور . یعنی باید باشد .

خوش صحبتی شان.خنده های از ته قلب شان . پاک بودن شان، خلاصه کلام عشق شان ، مودت و رحمت شان ، و همه اینها زیر سقف خانه می شود زندگی شان.

خدایا این کنار هم بودن را از تو داریم، از تصمیم تو در لحظه آفرینش . همان موقعی که دو تا من را ، ما کردی.

روی دو تا صندلی سبز نشاندی و طاق طبیعت را برایمان گل زدی.

اورعی/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)