مشهورترین ملکه مصر با جواهرات جدیدش برگشت

شواهد تاریخی نشان می دهد ملکه نفرتیتی مادر فرعون مصر یعنی «توتان خامون» بوده است. ساخت مجسمه نیمه تنه «نفرتیتی» 500 ساعت طول کشید. این فرآینده با اسکن بعدی انجام شده است.
جواهرات استفاده شده در این نیم تنه دست ساز هستند و از سوی برند دیور طراحی شده اند.

0

اما درباره چهره این ملکه 3300 ساله و رنگ پوستش بحث و جدل های فراوانی وجود دارد. اظهارنظرهای کارشناسی حاکی از این است که رنگ در نظرگرفته شده برای این نیم تنه بسیار متفاوت با رنگ پوست مردمان 3500 سال پیش آن منطقه بوده است.

بازسازی و ساخت نیم تنه و چهره نفرتیتی کار دانشمندانی از دانشگاه بریستول بوده است.

نفرتیتی 3 هزار و 300 سال پیش می زیسته است. معنای نام او «زیبایی آتن» است. او قدرت بسیاز زیادی در زمان خود داشت و القاب زیادی برای خود برگزید.

گفته می شود نفرتیتی یکی از زیباترین زنان جهان در آن زمان بوده است. درازی گردن او از دلایل زیبایی وی برشمرده می شود.

/انتهای متن/

درج نظر