بیایید فقط یک بار زندگی نکنیم!

به کتابخوانی کمک کنیم/

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را
قبل از مرگش زندگی می‌کند!
اما کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند،
فقط یک بار زندگی می‌کند…

0

 

 

/انتهای متن/

درج نظر