صدور کارت ویژه برای معلولین

حسین نحوی نژاد گفت: یک میلیون و 300 هزار معلول در کشور وجود دارند که 35 درصد آنها زن و 65 درصد مرد هستند در سال 97 کارت ویژه برای معلولین صادر می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، حسین نحوی نژاد گفت: یک میلیون و 300 هزار معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد 35 درصد زنان و 65 درصد مردان هستند.

وی از ارائه خدمات هوشمند به معلولان خبر داد و گفت: به همین منظور برنامه ریزی هایی برای صدور کارت‌های جدید معلولیت انجام شده است.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه فرآیند زیرساخت صدور کارت معلولیت در سالهای اخیر انجام شده ادامه داد: تاکنون 350 هزار کارت صادر شده و در اختیار معلولان قرار گرفته است.

معاون توانبخشی بهزیستی افزود: در زمینه صدور کارتهای بین المللی معلولیت برای افراد معلول تحت پوشش سازمان، پرونده 60 درصد معلولان در کمیسیون های پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و برای 45 درصد این افراد، کارت جدید صادر شده است.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه کارتهای قبلی معلولان همچنان دارای اعتبار است، افزود: افرادی که هنوز کارت جدید برایشان صادر نشده نگران نباشند و با همان کارت قبلی می توانند خدمات دریافت کنند.

وی گفت: در نظر داریم تا پایان سال 97 برای تمام معلولان کارت های جدید معلولیت صادر شود که حدود یک میلیون و 300 هزار کارت جدید خواهد بود.

معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در کارت‌های جدید نوع معلولیت افراد بر اساس نظر کمیسیون‌های بهداشتی درج شده است وبر اساس آن خدمات به معلولان ارائه خواهد شد.

/انتهای متن/

 

درج نظر