سخن امام جواد(ع) درباره فضای مجازی

دُردانه امام هشتم، حضرت امام محمد تقی جواد الائمه که دانشمندان نامی عصر عباسی متحیر دانش او بودند فرمود: مَن أصغى إلى ناطِقٍ فَقَد عَبَدَهُ؛ فإن کانَ النّاطِقُ عَنِ اللهِ فَقَد عَبَدَ اللهَ، و إن کانَ النّاطِقُ یَنطِقُ عَن لِسانِ إبلیس فَقَد عَبَدَ إبلیسَ.
یعنی: هرکس به حرفهای سخنرانی گوش سپارد (و علاقمند و متمایل به او باشد) بنده او شده است؛ پس اگر آن سخنور از خدا (و معارف و احکام او) سخن بگوید، شنونده، خدا را عبادت کرده است، و اگر آن فرد از زبان شیطان (و هوى و هوس) سخن بگوید، شیطان را بندگی نموده است.

0

 

(منبع: تحف العقول، حسن بن شعبه حرّانى‏، ص ۴۵۶؛ الحیاة، محمدرضا حکیمی، ج ‏۲، ص ۴۶۳)

/انتهای متن/

درج نظر