پیرمرد بر سر پل

من پل را تماشا می کردم و فضای دلتای ایبرو را که آدم را به یاد آفریقا می انداخت و در این فکر بودم که چقدر طول می کشد تا چشم ما به دشمن بیفتد و تمام وقت گوش به زنگ بودم که اولین صداهایی را بشنوم که از درگیری، این واقعه همیشه مرموز، بر می خیزد و پیرمرد هنوز آنجا نشسته بود.

1

ارنست همینگوی/

برگردان: احمد گلشیری/

پیرمردی با عینکی دوره فلزی و لباس خاک آلود کنار جاده نشسته بود. روی رودخانه پلی چوبی کشیده بودند و گاری ها، کامیون ها ، مردها ، زن ها و بچه ها از روی آن می گذشتند. گاری ها که با قاطر کشیده می شدند ، به سنگینی از شیب ساحل بالا می رفتند، سربازها پره چرخ ها را می گرفتند و آنها را به جلو می راندند. کامیون ها به سختی به بالا می لغزیدند و دور می شدند و همه پل را پشت سر می گذاشتند….

…. روستایی ها توی خاکی که تا قوزک هایشان می رسید به سنگینی قدم بر می داشتند. اما پیرمرد همان جا بی حرکت نشسته بود؛ آن قدر خسته بود که نمی توانست قدم از قدم بر دارد.

من ماموریت داشتم که از روی پل بگذرم. دهانه آن سوی پل را وارسی کنم و ببینم که دشمن تا کجا پیشروی کرده است. کارم که تمام شد از روی پل برگشتم. حالا دیگر گاری ها آنقدر زیاد نبودند و چند تایی ادم مانده بودند که پیاده می گذشتند . اما پیرمرد هنوز آنجا بود.

پرسیدم :«اهل کجایید؟»

گفت:«سان کارلوس.» و لبخند زد.

شهر آبا اجدادیش بود و از همین رو یاد آنجا شادش کرد و لبش را به لبخند گشود.

و بعد گفت : «از حیوان ها نگهداری می کردم.»

من که درست سر در نیاورده بودم گفتم :«که این طور.»

گفت: « آره، می دانید، من ماندم تا از حیوان ها نگهداری کنم. من نفر آخری بودم که از سان کارلوس بیرون آمدم.»

ظاهرش به چوپان ها و گله دارها نمی رفت. لباس تیره و خاک الودش را نگاه کردم و چهره گرد نشسته و عینک دوره فلزی اش را و گفتم:«چه جور حیوان هایی بودند؟»

سرش را با نومیدی تکان داد و گفت:« همه جور حیوانی بود. مجبور شدم ترکشان کنم.» من پل را تماشا می کردم و فضای دلتای ایبرو را که آدم را به یاد آفریقا می انداخت و در این فکر بودم که چقدر طول می کشد تا چشم ما به دشمن بیفتد و تمام وقت گوش به زنگ بودم که اولین صداهایی را بشنوم که از درگیری، این واقعه همیشه مرموز، بر می خیزد و پیرمرد هنوز آنجا نشسته بود.

پرسیدم:«گفتید چه حیوانهایی بودند؟»

گفت: « روی هم رفته سه جور حیوان بود. دوتا بز ، یک گربه و چهار جفت هم کبوتر.»

پرسیدم :«مجبور شدید ترکشان کنید؟»

– « آره، از ترس توپ ها. سروان به من گفت که توی تیررس توپها نمانم.»

پرسیدم: « زن و بچه که ندارید؟» و انتهای پل را تماشا می کردم که چند تایی گاری با عجله از شیب ساحل پایین می رفتند.

گفت: « فقط همان حیوان هایی بودند که گفتم. البته گربه بلایی سرش نمی آید. گربه ها می توانند خودشان را نجات بدهند. اما نمی دانم بر سر بقیه چه می آید؟»

پرسیدم:«طرفدار کی هستید؟»

گفت:« من سیاست سرم نمی شود. دیگر هفتاد و شش سالم است. دوازده کیلومتر را پای پیاده آمده ام، فکر هم نمی کنم دیگر بتوانم جلوتر بروم.»

گفتم:« اینجا برای ماندن جای امنی نیست. اگر حالش را داشته باشید ، کامیون ها توی آن جاده اند که از تورتوسا می گذرد.»

گفت:« یک مدتی می مانم . بعد راه می افتم. کامیون ها کجا می روند؟»

به او گفتم: «بارسلونا»

گفت:«من آن طرف ها کسی را نمی شناسم . اما از لطفتان ممنونم. خیلی ممنونم.»

با نگاهی خسته و تو خالی به من چشم دوخت و آن وقت مثل کسی که بخواهد غصه اش را با کسی قسمت کند،  گفت:«گربه چیزیش نمی شود. مطمئنم. برای چی ناراحتش باشم؟ اما آنهای دیگر چطور می شوند؟ شما می گویید چی بر سرشان می آید؟»

– «معلوم است، یک جوری نجات پیدا می کنند.»

– «شما این طور گمان می کنید؟»

گفتم: «البته.» و ساحل دوردست را نگاه کردم که حالا دیگر هیچ گاری روی آن به چشم نمی خورد.

– « اما آنها زیر آتش توپها چه کار می کنند؟ مگر از ترس همین توپها نبود که به من گفتند آنجا نمانم؟»

گفتم:«در قفس کبوترها را باز گذاشتید؟»

– «آره.»

–  «پس می پرند.»

گفت: «آره، البته که می پرند. اما بقیه چی؟ بهتر است آدم فکرش را نکند.»

گفتم:«اگر خستگی در کرده اید، من راه بیفتم.»

بعد به اصرار گفتم:« حالا بلند شوید سعی کنید راه بروید.»

گفت:«ممنون.» و بلند شد. تلو تلو خورد، به عقب متمایل شد و توی خاک ها نشست.

سرسری گفت: « من فقط از حیوان ها نگهداری می کردم.» اما دیگر حرف هایش با من نبود. و باز تکرار کرد: « من فقط از حیوان ها نگهداری می کردم.»

دیگر کاری نمی شد کرد. یکشنبه عید پاک بود و فاشیستها به سوی ایبرو می تاختند. ابرهای تیره آسمان را انباشته بود و هواپیمایشان به ناچار پرواز نمی کردند. این موضوع و اینکه گربه ها می دانستند چگونه از خودشان مواظبت کنند تنها دلخوشی پیرمرد بود.

/انتهای متن/

 

نمایش نظرات (1)