نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی در سخنان رئیس بسیج جامعه زنان

از آنجایی که نقش زن در خانواده مهم و پررنگ است بنا براین زنان بادانش آگاهی و بصیرت خود دوشادوش مردان در پیروزی انقلاب شرکت کردند.

0

به گزارش به دخت به نقل از زنان کویر، مینو اصلانی در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه به نقش بصیرت زنان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اگر شناخت، آگاهی و اشراف بر موضوعات نباشد طبیعتا همراهی اتفاق نمی افتاد یعنی وجود شناخت، آگاهی و بصیرت موجب همراهی می شود.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: بانوان با شناخت عمیقی که نسبت به حضرت امام(ره) و راه ایشان که راه انبیاء الهی بود،داشتند با تمام وجود به صحنه آمدند علیه رژیم ستم شاهی قیام کردند.

وی تاکید کرد: کلام امام(ره) زمینه سازی برای خروش بانوان و قدم گذاشتن در راه پیروزی انقلاب اسلامی بود تا آنجا که  که بنیان گذار جمهوری اسلامی می فرمایند : اگر زنان نبودند این نهضت به پیروزی نمی رسید.

اصلانی اظهار داشت: در واقع یک ارتباط قلبی و متقابل بین امام (ره) و امت وجود داشت، امام (ره) دراین حرکت بزرگ الهی بر مردم تکیه داشت و مردم  را بعد از عنایت و خواست الهی مردمی را یکی از عناصر کلیدی انقلاب می دانستند و بر آنان تکیه داشت.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با تاکید بر این که حضور زن به واقع حضور خانواده است، افزود: در میان مردم تکیه حضرت امام (ره) بویژه بر زنان بود که با آگاهی، بصیرت و شناخت راه امام(ره) در میدان انقلاب حضور پیدا کردند از این رو نقش خانواده را در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار پر رنگ دیدیم.

 وی تاکید کرد: حرکت و نهضت بزرگ انقلاب اسلامی همه حول شناخت و بصیرت زنان بوده که اگر این شناخت نبود عقاید کور کورانه منجر به فداکاری و ایثار نمی شد چرا که ایثار و فداکاری در پرتو شناخت،اعتماد، تابعیت از ولایت اتفاق می افتد.

درج نظر