رای جایگزین حبس قاضی بستان آبادی برای متهم به ترک نفقه

قاضی دادگستری شهرستان بستان آباد، متهم به ترک نفقه همسر را به آموزش همسرداری و اهدای شاخه گل به همسرش محکوم کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی محمودیان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بستان آباد در واخواهی متهمی که به علت ترک نفقه همسر به تحمل شش ماه حبس تعزیزی درجه 6 محکوم شده بود، با توجه به کیفیت ارتکاب جرم، سن، شخصیت و وضعیت متهم، فقدان سابقه کیفری، سیاست حبس زدایی قوه قضائیه و اعلام رضایت متهم، وی را به مجازات جایگزین حبس محکوم کرد.

این مجازات از نوع آموزشی شامل آموزش مهارت زندگی، روانشناسی همسرداری و سایر مهارتهای لازم برای تداوم زندگی و جلوگیری از پدیده شوم طلاق به مدت 60 جلسه و همچنین اهدای هرماه یک شاخه گل به همسرش به مدت 6 ماه محکوم کرد.

/انتهای متن/

درج نظر