بازگشت دوباره تاکسیرانی ویژه بانوان در شهر

علیرضا قنادان گفت، بایستی با توجه به این موضوع که تعداد تاکسیرانان زن در شهر 1400 نفر است تاکسی های فرسوده را از دور خارج کنیم.

0
علیرضا قنادان با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی با رانندگان تاکسی تهران برای رفع مشکلات این قشر، افزود: در این جلسه به مشکلات ایجاد شده در مورد سند تاکسی بانوان تاکسیران دستوراتی صادر شد. وی با بیان اینکه بیشتر خودروهای مربوط به تاکسی بانوان به سن فرسودگی رسیده اند، ادامه داد: در بررسی انجام شده مشخص شد که باید مدل حمایت از این گروه رانندگان تاکسی تغییر پیدا کند.
قنادان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 400 تاکسیران زن در مجموعه تاکسیرانی شهر تهران مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: مدل مدیریتی تاکسی بانوان باید در دوره جدید مدیریت سازمان تاکسیرانی باید تغییر کند و در نخستین گام طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی بانوان پایتخت در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد که در حاشیه بردن تاکسی بانوان در سال های گذشته اشتباه بوده است، تاکید کرد: در واقع با توجه به استقبالی که از تاکسی بانوان در شهر تهران شده است آنها می توانند سهم قابل توجهی در خدمات رسانی و جابه جایی مسافران داشته باشند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به جلسه خود با 80 تاکسیران زن نیز گفت: بررسی و رفع مشکلات این رانندگان زحمتکش به صورت ریشه ای هدف از برگزاری این جلسه بود.
به گفته قنادان، بخشی از مشکلات رانندگان تاکسی مربوط به نداشتن اطلاع از قوانینی بود که باعث بروز مشکلاتی برای این افراد شده بود و بخشی دیگر مربوط به تخلف برخی از شرکت های خصوصی بود که دستور رفع این مشکلات و برخورد با شرکت های متخلف نیز صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: جلسات مستمر با رانندگان تاکسی برای رفع مشکلات این قشر زحمت کش به صورت ادواری و مستمر ادامه می یابد

/انتهای متن/

درج نظر