اجراي سند ٢٠٣٠، فرصت ها و تهديدها

0

نشست بررسی فرصت ها و تهديدهای اجرای سند ٢٠٣٠ و تبيين مفاد آن، روز شنبه هفتم بهمن ماه برگزار مي شود.
اين نشست ساعت ١٤ با حضور خانم روح افزا در تهران، خيابان حافظ، بالاتر از حسن آباد، خيابان جامی، حسينيه جامی (پلاك ٢٤) برگزار می گردد.

درج نظر