هر اختلال رفتاری، بیش فعالی نیست

در مواردی فشار روانی ، استرس، اضطراب و افسردگی می تواند موجب بی توجهی یا فراموشکاری شود. اتفاقات و حوادث ناگوار در زندگی کودک مانند از دست دادن یکی از والدین یا عزیزی ، بیماری، طلاق والدین ، جابجایی محل سکونت و مدرسه از عواملی است که می تواند موجب اختلالات رفتاری و کم توجهی و بروز مشکلات رفتاری کودک شود که نباید با بیش فعالی اشتباه شود.

1

سرویس ما و زندگی به دخت/  

بسیاری از والدین خود را سزاوار سرزنش یا شرمنده از رفتارهای غیر عادی یا برانگیخته کودکان؛ اختلال بیش فعال می دانند و احساس گناه می کنند در حالیکه این امر وراثتی است یا علل دیگری دارد. که دلیل بر خوب نبودن والدین نیست هنوز دقیقاً علل خاصی عامل این بیماری نیست به نظر محققان ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی می توانند عامل به وجود آمدن این اختلال باشد. مطالعات اخیر مصرف سیگار را در دوران بارداری عامل به وجود آمدن بیش فعالی در کودکان نشان داده اند.

بعد از والدین معلمین ، مربیان و اولیای مدارس از افرادی هستند که در تشخیص ومواجهه با این کودکان متوجه مشکل می شوند و باید راهکارهای ارتباطی مناسب برای متعادل تر کردن این مشکل بیابند.

خوشبختانه امروزه در مدارس حضور روان شناسان تربیتی ومشاوران کمک زیادی در تشیخص درست و بهتر شناخته شدن این مشکل می باشد.

پس ارتباط تنگاتنگ والدین و معلمین در به حداقل رساندن آسیب ها کمک است. در صورت تضاد در گزارش های معلمان و مادران باید به نظر معلم توجه بیشتری کرد؛ زیرا آنها با رفتار عادی و طبیعی در هر سن آشنایی بیشتر دارند.

به طور معمول رفتارها در جایی که نیاز به کنترل به طور معمول دارند مانند کلاس درس نشانه ها بارزتر می شود. وقتی طفل در یک موقعیت جدید یا یک وضعیت چهره به چهره قرار بگیرد علائم اختلال ممکن است دیده نشود . در این صورت از دوستان و کودکان دیگر که مرتب با کودک هستند هم می توان پرس و جو کرد و سابقه پزشکی کودک و خانواده ، معاینات فیزیکی – شنوایی ، بینایی و سایر توانایی ها بررسی می شود.

در مواردی فشار روانی ، استرس، اضطراب و افسردگی می تواند موجب بی توجهی یا فراموشکاری شود. اتفاقات و حوادث ناگوار در زندگی کودک مانند از دست دادن یکی از والدین یا عزیزی ، بیماری، طلاق والدین ، جابجایی محل سکونت و مدرسه از عواملی است که می تواند موجب اختلالات رفتاری و کم توجهی و بروز مشکلات رفتاری کودک شود که نباید با بیش فعالی اشتباه شود.  آسیب های مغزی می تواند عللی مانند مشکلات بارداری ، تولد پیش از موعد نوزاد با وزن بسیار کم، آسیب های مغزی حین تولد ، تماشای تلویزیون بیش از حد  در سنین کم یا بازی های کامپیوتری طولانی مدت داشته باشد و موجب اختلالات رفتاری شود.

محققین بر این باورند موارد بالا می تواند موجب افت تحصیلی و توقف آموزشی کودکان باشد و این اختلالات رفتاری نهایتا ممکن است به ارتکاب جرم منجر شود میزان ارتکاب جرم در این مبتلایان 7 بار بیش از جمعیت عمومی است. ( دکتر سید احمد جلیلی)

عوامل اختلالات را را باید با در نظر گرفتن زمان شروع علامت بعد از وقایع ذکر شده در نظر گرفت تا در تشخیص دچار اشتباه نشویم.

امروزه روان شناسان و روان پزشکان با دارو درمانی و رفتار درمانی تا حدودی موفق به کنترل عوارض بیش فعالی و بهتر شدن علائم آن شده اند. در گذشته اگر چه شواهدی دال برتأثیر عواملی مانند  نقش والدین و فقر مواد غذایی دیده نشده، تا علل بیش فعالی را به آنها نسبت دهند، اما به نظر تعدادی از صاحب نظران نقش برخی مواد نظیر روی (zinc) مورد مطالعه قرار دارد. ( دکتر علی علاقه بند راد)

به نظر ایشان علل بیش فعالی در درجه اول بیولوژیک یا عصبی – تکاملی است ممکن است. نوعی ناهنجاری خفیف در مغز باشد که موجب اختلال در توجه ، یاد آوری و تنظیم فعالیت آنها می شوند.

محققینی که از ابزارهای الکترو فیزیولوژیکی استفاده می کنند، متوجه تفاوت عملکرد مغز این کودکان با سایر گروه ها شده اند. احتمال دارد یک عدم تعادل عصبی – شیمیایی سبب پایین افتادن انتقال دهنده عصبی دوپامین و نوراپی نفرین در مکان های تاثیر گذار مغز باشد.

در شماره بعد پرسشنامه غربالگری بیش فعالی و نیز چند توصیه به معلمین خواهیم داشت.

فرشته نقدی/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)