افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی در افغانستان

“خشونت با زنان به اشکال گوناگون تبارز کرده است،این خشونت ها شامل قطع اعضای بدن زنان و خوردن گوشت بدنشان، به دار کشیدن، خفه کردن، به زنجیر بستن، مجازات خودسرانه و محاکمه صحرایی و مهمتر از همه تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی است.”

0

سرویس خبر به دخت/

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و از ثبت صد مورد قتل و تجاوز جنسی در هفت ماه گذشته خبر داده است.

ثریا صبحرنگ عضو این کمیسیون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که افزایش خشونت علیه زنان اعضای این کمیسیون را به شدت نگران کرده است.
خانم صبحرنگ در توضیح آمار خشونت علیه زنان گفت که در هفت ماه گذشته ۶۰ مورد قتل ناموسی و ۳۳ مورد تجاوز جنسی در این کمیسیون ثبت شده است.

او افزود که ممکن است که آمار واقعی بیشتر از این باشد. به گفته او در مواردی زیادی خشونت با زنان پنهان می ماند و ثبت نمی شود.

این عضو کمیسیون حقوق بشر گفت: “خشونت با زنان به اشکال گوناگون تبارز کرده است، این خشونتها شامل قطع اعضای بدن زنان و خوردن گوشت بدنشان، به دار کشیدن، خفه کردن، به زنجیر بستن، مجازات خودسرانه و محاکمه صحرایی و مهمتر از همه تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی است.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید برای ریشه کردن عوامل این نوع خشونت‌ها و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای دولتی و غیردولتی، برنامه‌ای را با عنوان ‘تحقیق ملی’ آغاز کرده است.

عبدالاحد فرزان از مجریان این برنامه گفت که در برنامه ‘تحقیق ملی’ با گروههای مختلف اجتماعی به صورت گروهی مصاحبه می شود و شش ماه وقت می‌گیرد.

آقای فرزان گفت: “کمیسیون حقوق بشر مصاحبه‌های گروهی انجام می‌دهد. دیدگاه‌ها و نظریات گروه‌های مختلف را در مورد این موضوع جمع‌آوری می کند.”

او افزود شیوه دیگر برای انجام این تحقیق، “مشاهده مستقیم از محلات سلب آزادی و مراکز نگهداری زنان و کودکان است.”

به گفته آقای فرزان، مصاحبه با قربانیان و “افراد کلیدی” دخیل در خشونت با زنان و شاهدان هم شامل برنامه تحقیق ملی است.

عبدالاحد فرزان گفت که اجرای این برنامه یک و نیم ماه پیش آغاز شده و قرار است که براساس آن گزارشی تهیه شود و در آن پیشنهادهایی هم برای کاهش خشونت با زنان ارائه شود.

منبع:ملیت/انتهای متن/

درج نظر