کمک به زنان سرپرست خانوار

14 میلیارد تومان به عنوان کمک برای بیمه زنان خانه دار در نظر گرفته شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، صمدالله فیروزی از اختصاص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار یا زنان خانه دار در سال ۹۷ خبر داد و گفت: کلیه زنان ساکن در روستا و زنان عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر فارغ از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند می توانند تحت پوش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر قرار بگیرند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار به عضویت این صندوق در آمده اند و بیش از ۵۰ هزار نفر تحت عناوین از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت مستمری دریافت می کنند.

قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تاکید کرد: تاکنون 24 هزار زن سرپرست خانوار بیمه شده اند.

/انتهای متن/

درج نظر