مکانی به نام جانباختگان سانچی نامگذاری می شود

خلیل آبادی گفت: این حادثه از دردناک ترین حوادثی بود که تا کنون رخ داده است به همین جهت به منظور ارج نهادن به زحمات دریا نوردان و کشتیرانان معبر و یا مکانی به نام آنان نامگذاری می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، ضمن تسلیت به مردم ایران و به خصوص خانواده‌های داغدار حادثه “سانچی” گفت:  این حادثه یکی از غم بار ترین حوادثی بودکه تا کنون رخ داده و بر همین اساس اعضای شورای شهر به منظور ارج نهادن به زحمات دریانوردان وکشتیرانان و کسانی که در راه پیشرفت کشور جان خود را از دست داده‌اند، نام گذاری معبر، مکان و یا یادمانی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه این نامگذاری که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این از خود گذشتگی خواهد بود در کمیته نام گذاری شورای شهر تهران، ری و تجریش مطرح خواهد شد گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر و در زمان کوتاهی این نام گذاری صورت گیرد.

/انتهای متن/

درج نظر