مجموعه روشهای خلق طنز در ادبیات و شعر کودک کتاب می شود

انسیه موسویان گفت: مجموعه آموزش الفبا به خردسالان را در قالب شعر تمام کردم و قرار است آن را به ناشر بسپارم.

0

به  گزارش به دخت به نقل از شبستان، موسویان با بیان اینکه دو سال است که بر روی«بررسی شگردهای طنزآفرینی در شعر کودک و نوجوان» کار می کنم ،گفت: این کتاب می تواند یک اثر پژوهشی، منبع و ماندگار در حوزه مباحث نظری ادبی شود.

انسیه موسویان، شاعر و نویسنده در مورد آثار جدید خود که در دست انتشار دارد، به خبرنگار شبستان گفت: مجموعه ” آموزش الفبا به خردسالان ” در قالب شعر را تمام کردم و قرار است آن را به ناشر بسپارم. این مجموعه را به اساتیدی همچون مصطفی رحماندوست دادم تا بخوانند و تاییدیه آنها را داشته باشم و سپس اثر را به ناشر بسپارم.

موسویان اظهار داشت: مهمترین کار در زمینه آموزش الفبا به خردسالان توسط نورالدین زرین کلک که تصویرگر و گرافیست هستند، انجام شده است. کار ایشان بسیار خوب و شایسته است. بقیه کارها در این حوزه کم ارزش هستند و به لحاظ ادبی ارزش ادبی را ندارند.

وی با بیان اینکه یک مجموعه شعر سپید و نیمایی و همچنین مجموعه غزل و ترانه برای بزرگسالان دارم، عنوان کرد: این مجموعه ها در حال ویرایش نهایی هستند و هنوز ناشری برای آنها انتخاب نکردم. یک کار پژوهشی در حوزه طنز در شعر کودک و نوجوان در دست دارم. سال قبل قرار بود این کار را به ناشر بسپارم اما تصمیم گرفتم دوباره آن را بازنویسی کنم. مجموعه شعرهای پراکنده از شاعران مطرح کودک و نوجوان را که در آنها طنز به کار گرفته شده است را بررسی و تحلیل کردم و تکنیک و شگردهای آنها را استخراج کردم. نام این کتاب ” بررسی شگردهای طنزآفرینی در شعر کودک و نوجوان ” است. این کتاب می تواند برای شاعران کودکان و نوجوانان که مایل هستند در حوزه طنز کار کنند، کمکی باشد و آنها را با شیوه ها و شگردهای کار آشنا کند.

موسویان بیان کرد: در واقع صورت اولیه کتاب ” بررسی شگردهای طنزآفرینی در شعر کودک و نوجوان” پایان نامه کارشناسی ارشد من بود. دو سالی است که روی آن کار می کنم تا کاملا به شکل یک اثر پژوهشی در حوزه مباحث نظری ادبی درآید. کار پژوهشی است و ماندگار و مرجع می شود به همین دلیل نیاز است که بیشتر بر روی آن کار شود و احتیاج به ویرایش زیاد دارد. چنین کتابی تاکنون نداشتیم. در مباحث نظری ادبیات در حوزه کودک منبع کم داریم، در صورتی که در این حوزه دانشجو زیاد است. امیدوارم این اثر یک کار علمی و پژوهشی باشد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیرد. در مورد چاپ این اثر هنوز با ناشری صحبت نکردم. متاسفانه ناشران انجام چنین کارهای پژوهشی را خیلی طول می دهند و ممکن است یک کار پژوهشی 3-4 سال در دست یک ناشر بماند. به دنبال ناشری هستم که این کار را خیلی زود چاپ کند.

/انتهای متن/

درج نظر