پرداخت کمک هزینه مهد کودک به مادران شاغل آموزش و پرورش

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند، حکم داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنان فاقد مهدکودک دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال های مختلف که از سوی هیات دولت تصویب می شود، مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن است و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی کارمندان مستحق نیست و این امر با توجه به پرداخت این مزایا در سایر دستگاه های اجرایی باعث تبعیض ناروا شده بنابراین لازم است نسبت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش اقدام شود.
گفتنی است براساس ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه ها لازم است و لزومی به طرح شکایت و تقدیم دادخواست از سوی افراد ذینفع نیست و دستگاه های ذیربط مکلف به اجرای رای صادره هستند و در صورت خودداری، مسئولیت قانونی خواهند داشت.

/انتهای متن/

درج نظر