حدیث/ شتاب در پاسخ دادن

امیرالمومنین امام علی علیه السلام:
هر کس در دادن پاسخ شتاب نماید، از دادن پاسخِ درست باز مانَد.
مَن أسرَعَ فِي الجَوابِ لَم يُدرِكِ الجَوابَ؛

0

غرر الحكم، حدیث 8640/انتهای متن/

درج نظر